• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
   • +421517719582-3, 0902 563 955
   • Mukačevská 1, 080 01 Prešov Slovakia
   • 37877305
   • Peňažný ústav: VÚB Bankové spojenie: IBAN: SK48 0200 0000 0045 8359 9059
   • 570725
   • PaedDr. Zuzana Perželová Email: perzelova@dsakademien.sk tel.: +421517719583, 0902 563 955
   • PaedDr. Taťána Šutranová Email: tatana.sutranova@po.skoladsa.sk
   • PaedDr. Anna Molitorisová Email: anna.molitorisova@po.skoladsa.sk
   • Vedúca ŠJ: Mgr. Ingrid Ceperková Bendíková     Email: sj.dsamukacevska@gmail.com tel.:+42157711043, 0947 147 740 Bankové spojenie: IBAN: SK73 0200 0000 0045 8360 6757
   • Rodičovské združenie pri SZŠ DSA, Prešov IČO: 17319617/1269 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK60 0900 0000 0000 96288204
  • Prihlásenie